}

Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

FOOD IDIOMS

6 Food Idioms in English - [Infographic] - English for PleasureMost languages have idiomatic expressions about food, and English is no exception. Learn English Idioms - idioms and sayings about food.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου