}

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Pancake Day

 Do you like pancakes? This Tuesday is Pancake Day, or Shrove Tuesday, in  the UK. Read all about it in this article -- and if you've never tried  making pancakes before, try out our recipe too!

Pancake Day | LearnEnglishTeenshttp://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/read-uk/pancake-day?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=bc-learnenglishteens

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου