}

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

PLAY TIME Walk Through Time

A Walk Through TimeWalk Through Time - BBC Education History - Age 7-9:Here's your chance to walk into the past!
But look closely - there are things that don't belong in each scene.
Click on the odd items and send them flying down the Time Tunnel.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου