}

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

WHAT'S THE WEATHER LIKE ?

what's the weather like? el clima en ingles. weather vocabulary. aprender ingles. learning english. ESL

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου