}

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Would you like to go and live on Mars?

Mars One introduction film | LearnEnglishTeens

 

Can you imagine taking a one-way trip to Mars to live there forever?
If you could, would you do it? That's exactly what a group of scientists
are planning to do in 2023! Find out more here!


Neil

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου