}

Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

English Idioms

English Idioms:

man losing his marbles An idiom is one type of figurative language in the English language.

An idiom is a commonly used phrase that does not mean what it says.

Idioms should not be taken literally. That means that you should not believe it exactly as it is written.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου