}

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

RepeatAfterUs.com - Hans Christian Andersen

RepeatAfterUs.com - Hans Christian Andersen

 An online library of Hans Christian Andersen and scripted recordings. Students can read along as they
listen to a native speaker read  the  stories. 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου