}

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Learn English Words With Pictures: Natural Disasters

English Words - HurricaneLearn English Words With Pictures: Natural Disasters:Improve your vocabulary and practice your pronunciation with these 12 English words for natural disasters.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου