}

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Exploring Ancient Egyptian Mysteries

Exploring Ancient Egyptian Mysteries King Tut became pharaoh of Egypt in 1332 B.C. at the age of nine. Only a
decade after coming to power, the young leader died. In 1922, explorers
found the king’s crypt beneath an Egyptian desert, but how the king
died has remained a mystery.CONTINUE READING
 king-tut-coffin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου