}

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

How to Survive the First Day of School

How to Survive the First Day of School Everybody is nervous the first day of school. So even though it feels
like you swallowed a knife and your head hurts beyond belief after
seeing that one dreaded teacher you will have all year, here are a few
steps on how to look comfortable, and available!!
 184967096.jpg - skynesher/Vetta/Getty Images

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου