}

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Rebeats: a great tool for teens!

Rebeats

rebeats2It's a
tool that gives the learners a chance to play with songs on YouTube
videos. Apparently it’s in its beginning stages and works only on
computers and in random mode. 


You can’t choose a song to play but you
can skip to the next random song by pausing the game.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου