}

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

present tense questions

present tense questions using "do"

Does she like her hairstyle?
(Yes, she does.)
What color does she like?
(She likes purple.)
girl

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου