}

Κυριακή, 15 Μαρτίου 2015

Writing letters and emails


Speaking of letters and emails, check out these great activities!
An email to a new friend (B1) - http://bit.ly/1x6DLwm
A letter to a friend (B1) - http://bit.ly/1AIqBAz
A more formal email (B2) - http://bit.ly/1v3UXdK
An informal email (B2) - http://bit.ly/InformalEmail

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου