}

Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

BBC English -TIPS for Writing

BBC - KS2 Bitesize English - Writing Writing is an important part of communicating with others. You need to write in a way your reader can easily understand what you are trying to tell them.`

Open book with Gonch inset

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου