}

Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Speaking and Listening Making a Speech

speeches

Speaking and Listening


Making a Speech

In this animation the characters Jack and Amy demonstrate
both both good and bad practices when giving a speech. It has good
advice for improving your delivery and your grades.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου