}

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

Giving Advice - should / ought to / had better / must / have to / can't

The EFL SMARTblog: Giving Advice - should / ought to / had better / must / have to / can'tYou are going to

practise the language of advice, obligation and prohibition
watch a news clip about online safety and do a comprehension quiz

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου