}

Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Poetry

Poetry - 10-11 year olds - Topmarks: Read the selection of short poems and answer the multiple choice comprehension questions to see if you understand what they are about. Works well on an interactive whiteboard.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου