}

Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

WORD OF THE DAY - DOOZY

Screen Shot 2014-01-29 at 1.36.03 PM A doozy is  something outstanding, extraordinary or unique of its kind. If we say that something is a doozy, or a real doozy, we mean that it’s something that we’ve never seen before…something outrageous.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου