}

Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Chocolate cake - song

Chocolate cake | LearnEnglish Kids | British Council Φωτογραφία: Here’s a song about food. Do your kids like chicken, rice and peas? How about chocolate cake? http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/chocolate-cake
Marcus
LearnEnglish Kids Team

 Here’s a song about food. Do your kids like chicken, rice and peas? How about chocolate cake? 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου