}

Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

PLAY TIME: Write your name in hieroglyphics

Hiero-Writer | LearnEnglish Kids | British Council:

 Φωτογραφία: This is a great tool for writing secret messages. It will motivate your children to write and they will love it. Check it out: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-games/hiero-writerMarcus LearnEnglish Kids Team



 Write your name in hieroglyphics with the hiero-writer.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου