}

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

The Short Story of the Day:A Dark Brown Dog

The Short Story of the Day An illustration for the story A Dark Brown Dog by the author Stephen Crane

A Dark-Brown dog and the accompanying illustrations were published in Cosmopolitan, March 1901. The story was probably written in the summer of 1893.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου