}

Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014

HOW TO WRITE A BIOGRAPHY Worksheet

biographyWorksheetIntermediate.pdf For elementary students

Ever thought about writing a biography of a famous person? The
worksheets below will show you the best way to gather information and
organise it into an informative biography.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου