}

Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Daylight Saving Time 2014: When Does It Begin? And Why?

Daylight Saving Time 2014: When Does It Begin? And Why?

Why do we spring forward and fall back? Get the facts on daylight saving time.

Photo of a man adjusting giant clocks.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου